��Ђ�m��
  1. 公司网站首页>
  2. 关于hakkai>
  3. 公司地图

 公司地图

总公司所在地

hakkai inc.
Kokonoka-machi, Minami Uonuma-shi Niigata 949-7393 JAPAN

Tel:+81-25-777-2410 / Fax: +81-25-777-2881
销售专线 TEL: +81-25-716-2410
E-mail: sales@hakkai.jp

Map